Otázka:

S akými začiatočnými písmenami sa píšu slová arabica a robusta napríklad vo vete Medzi významné druhy káv patrí Arabica a Robusta/arabica a robusta?

Heslá:

arabica, arabika, robusta

Odpoveď:

Slovami arabica (v slovenčine písané aj arabika) a robusta pomenúvame druhy kávy. Latinský botanický názov kávovníkov je Coffea arabica (kávovník arabský)Coffea canephora, resp. robusta (kávovník mohutný). Kávové zrná získané z bôbov kávovníka arabského sa nazývajú arabica i arabika a kávové zrná z kávovníka mohutného sa nazývajú robusta. Hoci sa v jazykovej praxi často stretávame s písaním týchto názvov s veľkým začiatočným písmenom (najmä v prekladoch vplyvom pravopisu východiskových jazykov), podľa slovenského pravopisu nejde o vlastné mená. Odporúčame Vám písať názvy arabica/arabika robusta s malým začiatočným písmenom a skloňovať ich ako podstatné mená ženského rodu, napr. vyvážená zmes arabiky/arabicy a robusty.

 


Otázka z 28. 03. 2021 bola zodpovedaná dňa 28. 03. 2021

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu arabica