Heslo: arabica

Otázka:

S akými začiatočnými písmenami sa píšu slová arabica a robusta napríklad vo vete Medzi významné druhy káv patrí Arabica a Robusta/arabica a robusta?

celá otázka a odpoveď