Otázka:

Ako je to správne, podlahová vpusť alebo podlahový vpust?

Heslá:

podlahový vpust

Odpoveď:

V Krátkom slovníku slovenského jazyka z roku 2003, ktorý sa nachádza v elektronickej podobe na našej webovej stránke www.slovnik.juls.savba.sk, sa uvádza ako spisovný výraz vpust s významom „otvor odvádzajúci dažďovú vodu do kanála“. Ide o podstatné meno mužského rodu, ktoré sa skloňuje podľa vzoru dub.

Správna podoba je podlahový vpust.


Otázka z 07. 03. 2021 bola zodpovedaná dňa 07. 03. 2021

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu podlahový vpust