Heslo: podlahový vpust

Otázka:

Ako je to správne, podlahová vpusť alebo podlahový vpust?

celá otázka a odpoveď