Otázka:

Môžem rozdeliť iniciálovú skratku na konci riadka pomocou spojovníka?

Heslá:

delenie skratiek; iniciálová skratka

Odpoveď:

Iniciálové skratky sa nerozdeľujú na konci riadka so spojovníkom. Ak sa nezmestia na koniec riadka, napíšu sa na nový riadok. Rozdeliť možno zloženú iniciálovú skratku na mieste medzery, napr. JÚĽŠ SAV, MV SR, ale aj v takých prípadoch je vhodnejšie ponechať celú skratku na jednom riadku.


Otázka z 13. 01. 2021 bola zodpovedaná dňa 13. 01. 2021

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu delenie skratiek; iniciálová skratka