Heslo: delenie skratiek; iniciálová skratka

Otázka:

Môžem rozdeliť iniciálovú skratku na konci riadka pomocou spojovníka?

celá otázka a odpoveď