Otázka:

Aký je význam slovesa neprísť v spojení mne to tak nepríde? Je správne?

Heslá:

neprísť, neprichodiť, nezdať sa, nepripadať, nevidieť sa

Odpoveď:

 

Význam slovesa neprísť v spojení mne to tak nepríde je „neprichodiť, nevidieť sa, nezdať sa, nepripadať“ – mne to tak neprichodí, mne sa to tak nevidí, mne sa to tak nezdá, mne to tak nepripadá. V Krátkom slovníku slovenského jazyka sa pri slovese prísť takýto význam neuvádza, nájdeme ho iba pri nedokonavom slovese prichodiť „pripadať, zdať sa, vidieť sa“, napr. všetko mi prichodilo ako sen. V rovnakom význame sa sloveso prísť používa v slovenčine v tvaroch minulého času, napr. prišlo mi to smiešne, neprišlo nám to vhodné. Takéto spojenia sa uvádzajú aj v Česko-slovenskom slovníku pri hesle přijít vo význame „zazdať sa“: přišlo mi vše jako sen – prišlo mi všetko ako sen; přišlo mu to k smíchu – prišlo mu to na smiech, pripadlo mu to smiešne. 

 

Sloveso prísť, resp. neprísť nemožno teda v spojení, na ktoré sa pýtate, odmietnuť. V tomto význame sa v slovenčine používa v minulom čase, pri vyjadrení prítomnosti možno ako neutrálne hodnotiť nedokonavé sloveso prichodiť, lebo tvarom dokonavého slovesa príde sa vyjadruje budúci dej.

 


Otázka z 04. 01. 2008 bola zodpovedaná dňa 21. 01. 2008

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu neprísť