Heslo: neprísť

Otázka:

Aký je význam slovesa neprísť v spojení mne to tak nepríde? Je správne?

celá otázka a odpoveď