Otázka:

Vzor prídavného mena ženského rodu sa pri vetnom rozbore uvádza v ženskom rode alebo v mužskom rode? Keď mám napríklad spojenie škaredá húsenička, napíšem, že prídavné meno škaredá je vzor pekná alebo vzor pekný?

Heslá:

vzor pekný, uvádzanie skloňovacích vzorov

Odpoveď:

 

Pri určovaní gramatických (morfologických) kategórií sa skloňovacie vzory (vzorové slová) uvádzajú v základnom tvare, napr. škaredá húsenička: škaredá – akostné prídavné meno, ženský rod, jednotné číslo, nominatív, vzor pekný; o malom oku: malom – akostné prídavné meno, stredný rod, jednotné číslo, lokál, vzor pekný.


Otázka z 18. 11. 2019 bola zodpovedaná dňa 18. 11. 2019

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 3 odpovedí k heslu vzor pekný