Heslo: vzor pekný

Otázka:

Aké i/y sa píše v slove profesionálny vo vete Do kurzu budú zaradení profesionálni/y vojaci?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Aký tvar má priezvisko Pidaný v genitíve? Správne má byť Pidanýho alebo Pidaného?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Vzor prídavného mena ženského rodu sa pri vetnom rozbore uvádza v ženskom rode alebo v mužskom rode? Keď mám napríklad spojenie škaredá húsenička, napíšem, že prídavné meno škaredá je vzor pekná alebo vzor pekný?

celá otázka a odpoveď