Otázka:

Môže sa do matriky zapísať občanovi aj vymyslené meno? Konkrétne ide o meno Vidimir.

Heslá:

Vidimir, slovanské mená

Odpoveď:

 

 

Meno Vidimir je zrejme slovanského pôvodu, ale jeho používanie na území dnešného Slovenska nie je zdokladované. Toto meno sa uvádza medzi slovinskými menami v publikácii Milana Bosanaca Prosvjetin imenoslov (Ľubľana, 1984). Najde teda o vymyslené meno, ale o reálne existujúce cudzie meno.


Otázka z 15. 11. 2019 bola zodpovedaná dňa 15. 11. 2019

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu Vidimir