Heslo: Vidimir

Otázka:

Môže sa do matriky zapísať občanovi aj vymyslené meno? Konkrétne ide o meno Vidimir.

celá otázka a odpoveď