Otázka:

Slová ako písanie a čítanie sú slovesné podstatné mená alebo podstatné mená?

Heslá:

čítanie, písanie, slovesné podstatné meno/podstatné meno

Odpoveď:

  

Slová ako čítanie písanie môžu byť slovesnými podstatnými menami v spojeniach ako jej čítanie bolo spočiatku neisté alebo chlapec prerušil písanie listu a zahľadel sa z okna. Ako názvy vyučovacích predmetov sú však tieto slová substantívami, napr. dnes máme čítanie a zajtra budeme mať písanie.  


Otázka z 13. 05. 2019 bola zodpovedaná dňa 13. 05. 2019

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 2 odpovedí k heslu čítanie