Heslo: čítanie

Otázka:

Slovesné podstatné meno (napr. učenie) sa zaraďuje medzi slovesá alebo medzi podstatné mená?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Slová ako písanie a čítanie sú slovesné podstatné mená alebo podstatné mená?

celá otázka a odpoveď