Otázka:

Píše sa názov S/sociálna poisťovňa s veľkým alebo malým začiatočným písmenom?

Heslá:

Sociálna poisťovňa

Odpoveď:

Sociálna poisťovňa je v rámci Slovenskej republiky jedinečná inštitúcia a jej oficiálny názov je len Sociálna poisťovňa bez prívlastku Slovenskej republiky (na rozdiel od názvov ministerstiev, úradov ap. – porov. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, Štatistický úrad Slovenskej republiky, Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky). Ak sa v texte hovorí o Sociálnej poisťovni pôsobiacej v Slovenskej republike, píše sa jej názov s veľkým začiatočným písmenom. Ak sa pomenovanie sociálna poisťovňa chápe všeobecne ako inštitúcia zaoberajúca sa sociálnou agendou kdekoľvek vo svete, vtedy sa píše s malým začiatočným písmenom.


Otázka z 26. 11. 2018 bola zodpovedaná dňa 26. 11. 2018

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu Sociálna poisťovňa