Heslo: Sociálna poisťovňa

Otázka:

Píše sa názov S/sociálna poisťovňa s veľkým alebo malým začiatočným písmenom?

celá otázka a odpoveď