Otázka:

V novinách bol titulok "Koncern VW chce žalovať viac ako 60-tisíc ľudí". Je táto veta gramaticky správna, keď v skutočnosti chcú ľudia žalovať koncern, nie koncern ľudí?

Heslá:

slovosled, poradie slov, podmet – prísudok – predmet

Odpoveď:

 

 

Z gramatickej stránky je titulok Koncern VW chce žalovať viac ako 60-tisíc ľudí správny, ale súhlasíme s Vami, že obsah tejto vety je nejednoznačný. Takáto formulácia by sa mohla použiť napr. v tele správy v nadväznosti na informáciu, že majitelia volkswagenov sa cítia podvedení a podnikajú kroky proti koncernu. V takomto kontexte by bol obsah vety jasný. Novinový titulok by však mal byť  významovo jasný na prvý pohľad a v tomto prípade by bolo naozaj vhodné zmeniť slovosled na Vyše 60-tisíc ľudí chce žalovať koncern VW. Hoci v slovenčine nemáme záväzne dané poradie vetných členov, predsa len za najbežnejšie a štylisticky neutrálne možno považovať poradie podmet – prísudok – predmet.


Otázka z 24. 10. 2018 bola zodpovedaná dňa 24. 10. 2018

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 10 odpovedí k heslu slovosled