Heslo: slovosled

Otázka:

Je veta Pri prevádzkovaní dopravy na dráhe dráhový podnik určí jednotné technologické postupy najmä na... sformulovaná správne? Alebo je vhodnejšia alternatíva Pri prevádzkovaní dopravy na dráhe určí dráhový podnik jednotné technologické postupy najmä na...

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Mám písať čiarku vo vete Čo však Pavol netuší je že to hovorí sám o sebe? Sú vety Cez letné prázdniny prvýkrát zorganizovali tábor a Prvýkrát zorganizovali tábor počas letných prázdnin správne?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Ktorá z týchto dvoch viet je správna: Tiež môžeme poukázať na prostriedok, ktorý spôsobil daný čin alebo skutok alebo Môžeme tiež poukázať na prostriedok, ktorý spôsobil daný čin alebo skutok?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Ktorý slovosled je správny: Marek si tým, že odmietol predložiť žiacku knižku, nesplnil povinnosť, ktorá mu vyplýva zo školského poriadku alebo Marek tým, že odmietol predložiť žiacku knižku, si nesplnil povinnosť, ktorá mu vyplýva zo školského poriadku? Je správne oddeliť "si" od slovesa "nesplnil" aj v prípade, že vedľajšia veta bude oveľa dlhšia? Alebo zvratné "si" musí byť viazané so slovesom splniť?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Žriebätko sa na lúke pasie. Dostala som z matematiky jednotku. Sú tieto vety gramaticky správne? A z hľadiska slovosledu?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Ako mám správne písať nasledujúcu vetu - "Rakúska pošta, a. s., spolu so svojimi dcérskymi spoločnosťami pomáha pri realizácii"… alebo "Rakúska pošta, a. s., pomáha spolu so svojimi dcérskymi spoločnosťami pri realizácii…"?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Ktorá veta je správna? 1. Po dôkladnom preverení predmetu Vašej reklamácie v našich informačných systémoch, jednoznačne sa nám potvrdil fakt, že Vami reklamované služby, boli reálne využité prostredníctvom Vašej SIM karty. 2. Po dôkladnom preverení predmetu Vašej reklamácie v našich informačných systémoch sa nám jednoznačne potvrdil fakt, že Vami reklamované služby boli reálne využité prostredníctvom Vašej SIM karty.

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Aké je správne poradie slov v slovenskej vete?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

V televíznom kvíze položili súťažiacim otázku: "Na čo samce škorcov balia samičky?" Podľa mňa z otázky nie je jasné, kto balí koho.

celá otázka a odpoveď
Otázka:

V novinách bol titulok "Koncern VW chce žalovať viac ako 60-tisíc ľudí". Je táto veta gramaticky správna, keď v skutočnosti chcú ľudia žalovať koncern, nie koncern ľudí?

celá otázka a odpoveď