Otázka:

Čo si myslíte o slovách nápojársky a nápojárstvo? V slovníkoch som ich nenašla, ale v médiách sa používajú, najmä v spojení nápojársky priemysel.

Heslá:

nápojárstvo, nápojársky, nápojársky priemysel, nápojársky závod, nápojársky podnik, nápojárska firma, nápojárska výroba, nápojárske technológie, nápojárske výrobky

Odpoveď:

Názov nápojárstvo ako pomenovanie odvetvia zaoberajúceho sa výrobou, distribúciou a predajom nápojov je dobre utvorené a rovnako to platí o súvisiacom prídavnom mene nápojársky. Aj keď tieto slová výkladové slovníky slovenčiny nezachytávajú, sú spisovné a predovšetkým adjektívum nápojársky je v jazykovej praxi bohato doložené. Vyskytuje sa najmä v spojeniach nápojársky priemysel, nápojársky závod, nápojársky podnik, nápojárska firma, nápojárska výroba, nápojárske technológie, nápojárske výrobky.


Otázka z 04. 07. 2018 bola zodpovedaná dňa 04. 07. 2018

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu nápojárstvo