Heslo: nápojárstvo

Otázka:

Čo si myslíte o slovách nápojársky a nápojárstvo? V slovníkoch som ich nenašla, ale v médiách sa používajú, najmä v spojení nápojársky priemysel.

celá otázka a odpoveď