Otázka:

Ako je správne: Že by/Žeby ho firma učinila v roku 2017, keď bude oslavovať svoju storočnicu?

Heslá:

žeby, vari, azda, hádam

Odpoveď:

 

 

 

V otázkach, v ktorých sa vyslovuje pochybovanie, neistota, obava ap. vo význame „vari, azda, hádam“ sa používa častica žeby. V otázke Žeby ho firma učinila v roku 2017, keď bude oslavovať svoju storočnicu? sa takisto použila častica žeby, ktorá má takúto jednoslovnú podobu.

 


Otázka z 20. 04. 2018 bola zodpovedaná dňa 20. 04. 2018

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 4 odpovedí k heslu žeby