Heslo: žeby

Otázka:

Je vo vete Aby si sa nestratil slovo "aby" časticou alebo spojkou?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Ako sa správne píše spojka žeby/že by? Napr. v tejto vete: Je vám známe, žeby mal niekto záujem o miesto riaditeľa?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Kedy sa píše žeby spolu a kedy osobitne? Píše sa slovo stanovy alebo výraz všeobecné obchodné podmienky s veľkým alebo s malým začiatočným písmenom?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Ako je správne: Že by/Žeby ho firma učinila v roku 2017, keď bude oslavovať svoju storočnicu?

celá otázka a odpoveď