Heslo: žeby

Otázka:

Je vo vete "Aby si sa nestratil" slovo "aby" časticou alebo spojkou?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Ako sa správne píše spojka žeby/že by? Napr. v tejto vete: Je vám známe, žeby mal niekto záujem o miesto riaditeľa?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Kedy sa píše žeby spolu a kedy osobitne - že by? Píše sa slovo stanovy alebo výraz všeobecné obchodné podmienky s veľkým alebo s malým začiatočným písmenom?

celá otázka a odpoveď

Mám úplne novú otázku a chcem ju položiť priamo odborníkom v Jazykovednom ústave Ľudovíta Štúra

Položiť otázku