Otázka:

Ktoré označenie osobnej lanovky je správne: osobné horské dopravné zariadenie alebo horské dopravné zariadenie na prepravu osôb?

Heslá:

osobné horské dopravné zariadenie, horské dopravné zariadenie na prepravu osôb

Odpoveď:

 

 

Obe spojenia – osobné horské dopravné zariadenie (ako pendant k nákladnému horskému dopravnému zariadeniu) aj horské dopravné zariadenie na prepravu osôb – sú z jazykového hľadiska utvorené správne.


Otázka z 08. 01. 2018 bola zodpovedaná dňa 08. 01. 2018

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu osobné horské dopravné zariadenie