Heslo: osobné horské dopravné zariadenie

Otázka:

Ktoré označenie osobnej lanovky je správne: osobné horské dopravné zariadenie alebo horské dopravné zariadenie na prepravu osôb?

celá otázka a odpoveď