Otázka:

V diplomovej práci chcem použiť termíny rebalancovať/rebalansovať, rebalancovanie/rebalansovanie, rebalancovací/rebalansovací. Mám to písať s c alebo so s?

Heslá:

rebalanc/rebalans, rebalancovať/rebalansovať, rebalancovanie/rebalansovanie, rebalancovací/rebalansovací

Odpoveď:

 

 

V slovníkoch slovenského jazyka je sloveso balansovať spracované ako pomenovanie fyzického udržiavania rovnováhy zmenami ťažiska vlastného tela (akrobat balansuje na lane), prípadne kývavého pohybu (auto balansovalo na okraji priepasti). Prenesene má aj význam „pohybovať sa medzi dvoma možnosťami“, napr. autor balansuje na rozhraní dvoch žánrov. Význam „(znova) uvádzať do rovnováhy“ sa v slovenčine bežne vyjadruje slovesami (opätovne) vyrovnávať, vyvažovať.

V textoch na internete sme sa presvedčili, že v ekonómii, najmä v bankovníctve sa dnes pomerne frekventovane používa sloveso rebalancovať a činnostné podstatné meno rebalancovanie v spojeniach ako portfólio treba z času na čas rebalancovať, rebalancovanie udržiava portfólio v požadovanom rozdelení „váh“ jednotlivých investícií.

V rovnakom význame sa v jazykovej praxi používa aj sloveso rebalansovať so s a podstatné meno rebalansovanie, napr. portfólio stačí rebalansovať raz do roka – Ak už máte portfólio, do ktorého pravidelne investujete, použite voľné peniaze narebalansovanie.

Vzhľadom na existenciu výrazov balans s významom „stav vyrovnanosti, vyvažovanie, rovnováha“, balansovať balansovanie v spisovnej slovenčine v takejto grafickej podobe so s Vám odporúčame používať ako ekvivalent anglického odborného termínu z ekonomiky rebalancing v slovenčine slovo rebalansovanie takisto so s. Toto podstatné meno vychádza zo slovesa balansovať, ktoré sa k nám dostalo dávnejšie z francúzštiny. Predponou re- (z latinčiny) s významom „späť, naspäť, opäť, znovu, opakovane“ sa od neho utvorilo sloveso rebalansovať, od ktorého možno utvoriť prídavné meno rebalansovací, napr. Rebalansovacie stratégie investičného portfólia.

Podoby s c ako rebalancovať, rebalancovanie, rebalančný, ktoré sú ovplyvnené češtinou (z českého balancovat) a anglickým slovom rebalancing,  sú v spisovnej slovenčine neústrojné.


Otázka z 08. 01. 2018 bola zodpovedaná dňa 08. 01. 2018

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu rebalanc/rebalans