Heslo: rebalanc/rebalans

Otázka:

V diplomovej práci chcem použiť termíny rebalancovať/rebalansovať, rebalancovanie/rebalansovanie, rebalancovací/rebalansovací. Mám to písať s c alebo so s?

celá otázka a odpoveď