Otázka:

Ktorú možnosť odporúčate: Ružička a kol. napísali alebo Ružička a kol. napísal?

Heslá:

viacnásobný podmet, a kol.

Odpoveď:

 

 Odporúčame uprednostňovať spojenie Ružička a kol. napísali (ide o viacnásobný podmet, za ktorým spravidla nasleduje prísudok v množnom čísle).


Otázka z 07. 11. 2017 bola zodpovedaná dňa 07. 11. 2017

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 3 odpovedí k heslu viacnásobný podmet