Heslo: viacnásobný podmet

Otázka:

Aký tvar prísudku sa používa v súvislosti s viacnásobným podmetom? Prísudok v jednotnom alebo v množnom čísle?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Správne je: trpezlivosť a miernosť je nevyhnutná alebo sú nevyhnutné?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Ktorú možnosť odporúčate: Ružička a kol. napísali alebo Ružička a kol. napísal?

celá otázka a odpoveď