Otázka:

S akým začiatočným písmenom sa píšu spojenia: o/Obec Tovarníky, o/Okres Topoľčany a n/Nitriansky kraj?

Heslá:

obec Tovarníky, okres Topoľčany, Topoľčiansky okres, Nitriansky kraj

Odpoveď:

 

 

 

    Pri názvoch sídel a ich častí sú podľa Pravidiel slovenského pravopisu slová ako mesto, obec či mestská časť iba druhové označenia, ktoré nie sú súčasťou vlastného mena. V spojeniach mesto Bratislava či obec Tovarníky sa slová mesto obec píšu s malým začiatočným písmenom. Používanie podoby spojenia Obec Tovarníky ako názvu obce – právnickej osoby nezodpovedá slovenskému pravopisu a nevyplýva ani zo zákona č. 396/1990 Zb. o obecnom zriadení. Je to iba dôsledok nesprávnej interpretácie zákona.

                V texte, ktorý ste nám poslali, sa dvakrát uvádza spojenie obec Tovarníky, ale zakaždým v inom postavení. Všeobecné podstatné meno obec stojace na začiatku textu sa píše s veľkým začiatočným písmenom (t. j. Obec Tovarníky) podobne ako slovo na začiatku vety. V druhom prípade, v spojení OBSTARÁVATEĽ: obec Tovarníky, má slovo obec náležitú podobu s malým začiatočným písmenom.

            Oficiálne názvy krajov sú Bratislavský kraj, Trnavský kraj, Trenčiansky kraj, Nitriansky kraj atď. Oficiálne názvy jednotlivých okresov ako správnych oblastí Slovenskej republiky sú Žilinský okres, Trenčiansky okres či Topoľčiansky okres a pod. Tieto názvy sa píšu s veľkým začiatočným písmenom. V pomenovaní typu okres Topoľčany stojí podľa Pravidiel slovenského pravopisu (2000, s. 61) pred vlastným menom Topoľčany iba druhové označenie okres, ktoré sa v takýchto spojeniach píše s malým začiatočným písmenom.


Otázka z 22. 08. 2017 bola zodpovedaná dňa 22. 08. 2017

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu obec Tovarníky