Heslo: obec Tovarníky

Otázka:

S akým začiatočným písmenom sa píšu spojenia: o/Obec Tovarníky, o/Okres Topoľčany a n/Nitriansky kraj?

celá otázka a odpoveď