Otázka:

Ako je správne: o Benešovych dekrétoch alebo o Benešových dekrétoch?

Heslá:

vzor otcov, Benešove dekréty, o Benešových dekrétoch

Odpoveď:

 Privlastňovacie prídavné mená ako Benešov (od priezviska Beneš) sa skloňujú podľa vzoru otcov. V nominatíve množného čísla majú krátku príponu  -e (Benešove dekréty ako otcove deti), ale v lokáli množného čísla majú dlhú príponu -ých (o Benešových dekrétochako o otcových deťoch).


Otázka z 16. 06. 2017 bola zodpovedaná dňa 16. 06. 2017

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 4 odpovedí k heslu vzor otcov