Heslo: vzor otcov

Otázka:

Ako sa správne napíše? Príbeh je výsledkom spisovateľových predstáv alebo Príbeh je výsledkom spisovateľovych predstáv?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Máme učiť, že napríklad slovo sestrin sa skloňuje podľa vzoru otcov alebo podľa vzoru matkin? Sú v tom nejasnosti. Ja učím, že podľa vzoru otcov sa skloňujú privl. príd. mená zakončené na -ov, -ova, -ovo, -in, -ina, -ino, ale obávam sa, či sa v testoch nebude vyžadovať v odpovediach vzor matkin.

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Ako je správne: o Benešovych dekrétoch alebo o Benešových dekrétoch?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Prečo sa píše "v Karlových Varoch" s dlhým ý. Veď je to vzor "otcov", ktorý má krátke prípony, napr. otcovych súrodencov, Tomášovych a Petrovych priateľov.

celá otázka a odpoveď