Otázka:

Je v tejto vete správne umiestnená čiarka? V prípade záujmu o niektorú z uvedených aktivít, vyplňte prosím túto prihlášku a odošlite ju.

Heslá:

čiarky, prosím

Odpoveď:

 

 

Veta má mať takúto pravopisnú podobu: V prípade záujmu o niektorú z uvedených aktivít vyplňte, prosím, túto prihlášku a odošlite ju. Spojenie V prípade záujmu o niektorú z uvedených aktivít nie je vedľajšou vetou, ale iba rozvitým príslovkovým určením a neoddeľuje sa od ostatného textu čiarkou. Častica prosím v tejto vete má funkciu takzvaného kontaktového výrazu, ktorý sa vyčleňuje čiarkami.


Otázka z 18. 05. 2017 bola zodpovedaná dňa 18. 05. 2017

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 9 odpovedí k heslu čiarky