Heslo: čiarky

Otázka:

Vydeľuje sa častica samozrejme vo vete čiarkami?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Píšu sa vo vete "Mala veľké výrazné oči a husté čierne vlasy" medzi prídavnými menami čiarky?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Treba oddeliť vedľajšiu vetu čiarkou, aj keď je na začiatku súvetia?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Oddeľujeme čiarkou údaje v spojení typu: žiak XY, narodený...., bytom..., vymeškal ... vyuč. hodín ?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Je vo vete "Vyberaj, čo chceš do 12. februára" správne umiestnená čiarka?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Je v tejto vete správne umiestnená čiarka? V prípade záujmu o niektorú z uvedených aktivít, vyplňte prosím túto prihlášku a odošlite ju.

celá otázka a odpoveď
Otázka:

V diktáte sme mali tieto vety: 1. Pes, čo šteká, nehryzie; 2. Mačka pradúca na streche zmokla. Majú byť čiarky aj v druhej vete?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Majú byť v tejto vete čiarky? Počas hodnoteného obdobia bolo vybavených 363 priestupkov spáchaných porušením ustanovení všeobecne záväzného nariadenia (ďalej len "VZN").

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Sú v nasledujúcich vetách správne napísané čiarky? 1. Za chyby, vzniknuté tlačou, neručíme. 2. Produkty, uvedené v tomto letáku, nemusia byť k dispozícii vo všetkých predajniach.

celá otázka a odpoveď