Otázka:

Ako správne písať, že sa niečo dialo v tom a tom roku? "V roku 1992 prebiehali spory o budúcnosť federácie" alebo "roku 1992 prebiehali spory o budúcnosť federácie"?

Heslá:

roku, v roku

Odpoveď:
Pri vyjadrení času priebehu deja (počas, cez) používajú sa slovné spojenia roku... aj v roku...  

Otázka z 06. 11. 2003 bola zodpovedaná dňa 07. 11. 2003

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 4 odpovedí k heslu roku