Heslo: roku

Otázka:

Je správne predložkové spojenie stalo sa to v roku 1992 alebo bezpredložkové stalo sa to roku 1992?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Je správne v roku 1989 alebo roku 1989? Mám používať spojenie v posledných rokoch alebo v ostatných rokoch? Vo význame jediný či zvyšujúci alebo nedávno minulý mám používať výraz posledný alebo ostatný?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Je správne do konca roka alebo do konca roku?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Kniha vyšla v roku 1950 alebo Kniha vyšla roku 1950? Ktorá možnosť je správna?

celá otázka a odpoveď