Heslo: roku

Otázka:

Ako správne písať, že sa niečo dialo v tom a tom roku? "V roku 1992 prebiehali spory o budúcnosť federácie" alebo "roku 1992 prebiehali spory o budúcnosť federácie"?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Je správne v roku 1989 alebo roku 1989? Mám používať spojenie v posledných rokoch alebo v ostatných rokoch? Vo význame jediný či zvyšujúci alebo nedávno minulý mám používať výraz posledný alebo ostatný?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Je jedine správne do konca roka alebo existuje aj výnimka, ktorá by povoľovala do konca roku?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Je správne "Kniha vyšla v roku 1950" alebo "Kniha vyšla roku 1950"?

celá otázka a odpoveď