Otázka:

Môže sa prídavné meno aktuálny stupňovať?

Heslá:

aktuálny, stupňovanie, aktuálnejší, najaktuálnejší

Odpoveď:

Prídavné meno aktuálny s významom „odrážajúci súčasný stav“ nepatrí k prídavným menám, ktoré sa nestupňujú, lebo vyjadrujú krajnú mieru vlastnosti. Napríklad správy z miesta nehody môžu byť podľa časového odstupu, s akým sa prezentujú, aktuálne (napr. z rána), aktuálnejšie (napr. spred hodiny) aj najaktuálnejšie (napr. zo živého vstupu).


Otázka z 09. 01. 2017 bola zodpovedaná dňa 09. 01. 2017

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu aktuálny