Heslo: aktuálny

Otázka:

Môže sa prídavné meno aktuálny stupňovať?

celá otázka a odpoveď