Otázka:

Napísali sme: Nakoľko rozhľadové pomery v križovatke nevyhovujú zriadeniu vjazdu, tento Vám nepovoľujeme. Je to správne?

Heslá:

nakoľko, keďže, pretože, lebo

Odpoveď:

V spojení Nakoľko rozhľadové pomery v križovatke nevyhovujú zriadeniu vjazdu, tento Vám nepovoľujeme je nevhodne použitá podraďovacia spojka nakoľko. Pri uvádzaní príčinnej vety treba namiesto spojky nakoľko používať podraďovacie spojky keďže, lebo, pretože. Spojenie, na ktoré ste sa spytovali, má mať po menšej štylistickej úprave druhej časti takúto podobu: Keďže rozhľadové pomery v križovatke nevyhovujú zriadeniu vjazdu, jeho zriadenie Vám nepovoľujeme.

 

            Slovo nakoľko sa v slovenčine používa ako príslovkové opytovacie zámeno týkajúce sa miery v otázkach ako nakoľko (t. j. koľko) si trúfaš?, nakoľko (t. j. ako veľmi) si vážiš svoju prácu? aleboaj ako podraďovacia spojka, ale takisto iba s významom miery, nie príčiny, napríklad nakoľko si pamätám (t. j. pokiaľ si pamätám), nebol tu nikto. Môžete sa o tom presvedčiť v lexikografických príručkách na stránke Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV slovniky.juls.savba.sk.


Otázka z 28. 11. 2016 bola zodpovedaná dňa 28. 11. 2016

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 2 odpovedí k heslu nakoľko