Heslo: nakoľko

Otázka:

Je správna veta "Nakoľko ste neprišli, vylúčili sme vás"? Nebolo by vhodnejšie použiť slovo "keďže", "pretože"?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Napísali sme: Nakoľko rozhľadové pomery v križovatke nevyhovujú zriadeniu vjazdu, tento Vám nepovoľujeme. Je to správne?

celá otázka a odpoveď