Heslo: váha

Otázka:

Váhy alebo váha - ktoré slovo je správne?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Je spisovný výraz prenášanie váhy v súvislosti s pohybom?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Kedy sa používajú slová váha, nadváha, podváha, a kedy hmotnosť, nadhmotnosť, podhmotnosť? A čo so slovami vážiť a váženie? Máme za ne nejaké odborné výrazy?

celá otázka a odpoveď