Heslo: váha

Otázka:

Osobné váhy alebo osobná váha? Viem, že sú to váhy, pokiaľ ide o prístroj na váženie, ale v tomto prípade si nie som istá.

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Je spisovný výraz prenášanie váhy v súvislosti s pohybom?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Kedy sa používajú slová váha, nadváha, podváha a kedy hmotnosť, nadhmotnosť, podhmotnosť? A čo so slovami vážiť a váženie? Máme za ne nejaké odborné výrazy?

celá otázka a odpoveď