Otázka:

Sloveso zdieľať sa dnes bežne používa najmä v odborných textoch z výpočtovej techniky a internetovej komunikácie. Znamená to, že sa už považuje za spisovné?

Heslá:

zdieľať

Odpoveď:

 

 

Nemôžeme s istotou tvrdiť, že sa slovo zdieľať niekedy v budúcnosti nezaradí do spisovnej vrstvy slovenskej lexiky aspoň ako termín z výpočtovej techniky. Ako ste sama vypozorovali, tento výraz je veľmi obľúbený medzi prekladateľmi práve pre svoju významovú nejednoznačnosť a z toho vyplývajúcu univerzálnosť. V súčasnosti však podľa platnej kodifikácie sloveso zdieľať a jeho odvodeniny nepatria do oficiálneho jazykového prejavu a treba namiesto nich používať vhodné ekvivalenty.

Príspevky jazykovedcov o slovese zdieľať a o prídavnom mene zdieľaný nájdete aj v elektronických verziách časopisov Kultúra slova a Slovenská reč na našej stránke www.juls.savba.sk.


Otázka z 11. 03. 2012 bola zodpovedaná dňa 19. 04. 2016

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 7 odpovedí k heslu zdieľať