Heslo: zdieľať

Otázka:

Je pravda, že slovo "zdieľať" či "zdielať" je nespisovné? Aký existuje správny výraz namiesto spojení zdieľam s niekym názor, lôžko a podobne?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Naozaj sú slová zdieľať a zdieľaný nespisovné? Čo mám používať namiesto nich?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

V mnohých rehoľných komunitách sa používa pojem duchovné zdieľanie. Ide o duchovný rozhovor, pri ktorom môže každá sestra vyjadriť, čo ju pri spoločnom čítaní textu (napr. zo Svätého písma) oslovilo. Akým spisovným výrazom možno nahradiť nespisovné slovo zdieľanie?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Sloveso zdieľať sa dnes bežne používa najmä v odborných textoch z výpočtovej techniky a internetovej komunikácie. Znamená to, že sa už považuje za spisovné?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Je pravda, že slová zdieľať, zdieľaný sú nespisovné? Ako sa prekladajú do slovenčiny anglické termíny sharing economy a shared services, ak nemôžeme použiť výraz zdieľaný?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

V Ortograficko-gramatickom slovníku sa stránke Jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra SAV sme našli slovo zdieľať. Znamená to, že sa už kodifikovalo ako spisovný výraz?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Anglický názov konferencie Smart and Sharing Cities sa do slovenčiny prekladá zrejme podľa českého vzoru ako Európske chytré a zdieľané mestá. Aký je Váš názor na takýto preklad?

celá otázka a odpoveď