Otázka:

Kedy sa používa tvar číslovky jeden v podobe "jedni" s mäkkým i a kedy "jedny" s ypsilonom?

Heslá:

jedni, jedny, jeden

Odpoveď:

 

Od základnej číslovky jeden možno utvoriť skupinovú číslovku, ktorá má v súvislosti so životnými podstatnými menami mužského rodu podobu jedni s mäkkým i (napr. jedni rodičia, jedni tanečníci), ale pri neživotných podstatných menách mužského rodu a pri podstatných menách ženského a stredného rodu má podobu jedny s ypsilonom, napr. jedny nožnice, jedny zápalky, jedny rukavice, jedny topánky, jedny oči. V takejto plurálovej podobe sa však číslovka jeden používa väčšinou iba v spojení s pomnožnými podstatnými menami a pri podstatných menách označujúcich páry alebo viazané množstvo (trojice, štvorice, zostavy, tímy, družstvá a pod.).


Otázka z 17. 02. 2016 bola zodpovedaná dňa 17. 02. 2016

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 2 odpovedí k heslu jedni