Heslo: jeden

Otázka:

Dobrý deň, číslovka jeden je mužského alebo ženského rodu?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Ako sa skloňujú zložené číslovky, ktoré v druhej časti obsahujú slovo -jeden?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Je správne jedna alebo jeden pri čítaní telefónneho čísla?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Kedy sa používa tvar číslovky jeden a kedy jedna?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Ako je to s číslovkou 1, ak za ňou nestojí žiadne podstatné meno? V rozhlase a televízii často počúvam, že zápas skončil. napr. dva : jedna. Nemá to byť dva : jeden?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Ako sa správne číta číslovka 1001?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Je správne spojenie tridsaťjeden minút? Podľa mňa má byť tridsaťjedna minút, lebo veď správne je jedna minúta. Je správne spojenie jeden celá dve miliardy? A prečo sa niekedy hovorí diaľnica D jeden a niekedy dé jednotka?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Ako sa má slovom zapísať číslovka 1 632? Ako správne čítame matematické zápisy, napr. 2 + 1 = 3? Znamienko = čítame je alebo sú?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Kedy sa používa tvar číslovky jeden v podobe "jedni" s mäkkým i a kedy "jedny" s ypsilonom?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Kedy sa používa tvar číslovky jedna a kedy jeden?

celá otázka a odpoveď