Otázka:

Je správne slovné spojenie podieľať sa na stratách 17 miliónmi dolárov? Ktorá možnosť je správna: USA vedie/vedú s 1,7 miliardy dolárov?

Heslá:

milión, miliarda, USA, Spojené štáty americké

Odpoveď:

Slovné spojenie podieľať sa na stratách 17 miliónmi dolárov je jazykovo správne.

V slovnom spojení USA vedú s 1,7 miliardy dolárov je slovesný tvar v 3. osobe množného čísla, keďže skratka USA zastupuje názov Spojené štáty americké. 


Otázka z 08. 11. 2011 bola zodpovedaná dňa 09. 11. 2011

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 5 odpovedí k heslu milión