Heslo: milión

Otázka:

Dobrý deň, aký má tvar slovo "milión" v spojení s desatinnými číslami v genitíve jednotného čísla?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Chcela by som sa spýtať, ako sa tvoria radové číslovky od miliónov (napr. šesťdesiatštyri miliónov).

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Ako sa správne píšu základné číslovky slovom? Treba oddeľovať tisícky a stovky alebo písať všetko spolu?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Je správne slovné spojenie podieľať sa na stratách 17 miliónmi dolárov? Ktorá možnosť je správna: USA vedie/vedú s 1,7 miliardy dolárov?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Chcem sa spýtať na správnosť spojenia „informácie o viac ako 3,9 miliónoch produktoch, službách a obchodných značkách“.

celá otázka a odpoveď