Otázka:

Sú slová mama – otec, ja – ty, on – ona, babka – dedko, starká – starký, my – vy, chlapec – dievča antonymá?

Heslá:

antonymá, mama – otec, ja – ty, on – ona, babka – dedko, starká – starký, my – vy, chlapec – dievča

Odpoveď:

Dvojice slov mama – otec, ja – ty, on – ona, babka – dedko, starká – starký, my – vy, chlapec – dievča nie sú antonymické.


Otázka z 03. 11. 2011 bola zodpovedaná dňa 07. 11. 2011

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 2 odpovedí k heslu antonymá