Heslo: antonymá

Otázka:

Existuje opozitum k slovesu potiť sa?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Sú slová mama – otec, ja – ty, on – ona, babka – dedko, starká – starký, my – vy, chlapec – dievča antonymá?

celá otázka a odpoveď