Otázka:

Môžem pomenovanie prešovské kolégium písať s malým začiatočným písmenom? Ide totiž o publikáciu, ktorá sa venuje obdobiu, počas ktorého mala škola názov Prešovské kolégium Potiského dištriktu evanjelickej cirkvi a. v?

Heslá:

prešovské kolégium

Odpoveď:

So zreteľom na to, že uvedená škola v Prešove mala v priebehu svojej existencie (od založenia po súčasnosť) rozličné názvy, možno pomenovanie prešovské kolégium chápať ako všeobecné, nie vlastné meno a písať ho s malým začiatočným písmenom. Ak sa však publikácia, ktorú spomínate vo svojom e-maile, venuje iba obdobiu, počas ktorého mala škola názov Prešovské kolégium Potiského dištriktu evanjelickej cirkvi a. v., možno pomenovanie Prešovské kolégium považovať za kratšiu podobu vlastného mena, ktorá vzniká vynechaním istých slov, a písať ho s veľkým začiatočným písmenom, ako napríklad v prípade názvov Slovenské národné divadlo – Národné divadlo, Slovenská akadémia vied – Akadémia.


Otázka z 28. 09. 2008 bola zodpovedaná dňa 16. 10. 2008

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 2 odpovedí k heslu prešovské kolégium